Založenie spoločnosti Miroslavom Jaškom.

Referencie

Spolupracujeme s viac ako 400 partnermi v 13-tich krajinách.
Naše vzťahy sú založené na dlhodobej spolupráci a na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

Dlhoročná a spoľahlivá spolupráca s Cereou nám pomáha preklenúť tieto ťažké časy a pritom mať po boku silného partnera.

– p. Novák, Bomina s.r.o., Šrobárová

Obchod s Cereou bol vždy nanajvýš korektný, termíny a dohodnuté platobné podmienky nevynímajúc.

– p. Potfay, ATS IMPEX, s.r.o., Obid