Spoľahlivý partner
pre agrokomodity

Sme tradičná rodinná obchodná spoločnosť so silnými koreňmi, ktoré siahajú až do roku 1991. S hrdosťou nesieme tradíciu a spoľahlivosť vo veľkoobchode s agrokomoditami, a sme pripravení ponúknuť vám to najlepšie.

Vybraní dlhoroční partneri

Naše služby

Máme všetky potrebné domáce i medzinárodné certifikáty,
ktoré svedčia o našej kvalite a odbornosti.

Prefinancovanie

Z našej osobnej skúsenosti chcú prvovýrobcovia platbu za svoj tovar ihneď. V ideálnom prípade vopred. Takto vzniká časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov na jednej strane a ich inkasom na strane druhej. CEREA je schopná tieto požiadavky zosúladiť, uspokojiť a tak zaručiť zrealizovanie obchodu jeho prefinancovaním.

Poradenstvo

Vyše 33 ročná prítomnosť na stredouerópskom trhu agrokomodít nás oprávňuje tvrdiť, že tento sektor poznáme. Ak máte špecifické otázky a potrebujete poradiť, kľudne sa nás obráťte. Radi pomôžeme!

Sprostredkovanie

Ak máte záujem o priamy predaj, alebo kúpu tovaru, alebo služby, CEREA rada vyhovie a daný obchod vám sprostredkuje. V tomto prípade sa jedná o štandardnú sprostredkovateľskú províziu.

Dokumentácia

Kvalitná a komplexná súvisiaca dokumentácia. Každý takýto obchod so sebou prináša množstvo dokumentov. Prepravné dokumenty ako CMR, dodacie listy, vážne lístky atď., bezchybné faktúry, jasné a zrozumiteľné zmluvy. V našej spoločnosti je kvalitná dokumentácia prioritou.

Aktuálne ponuky

Zanechajte nám váš email a my vám budeme posielať týždenný prehľad dopytov a ponúk obchodovaných komodít.
9,5 mil. €

Ročný obrat 2023

1 200

Ročne vypravených kamiónov

30 tis. ton

Ročne zobchodovaného tovaru

400 partnerov

v 13 krajinách

Dlhoročná a spoľahlivá spolupráca s Cereou nám pomáha preklenúť tieto ťažké časy a pritom mať po boku silného partnera.

– p. Novák, Bomina s.r.o., Šrobárová

Obchod s Cereou bol vždy nanajvýš korektný, termíny a dohodnuté platobné podmienky nevynímajúc.

– p. Potfay, ATS IMPEX, s.r.o., Obid